tomtekart

Bilder og kartskisser av tomtene

Her finner du bilder og kartskisser. Kartskissene viser tomtene slik de er tenkt inndelt. Boligene er plassert som en illustrasjon slik Sigdal kommune ser det mest hensiktsmessig.

Her kan du laste ned kartene (PDF):

Kartskisse med tomtene slik de er tenkt inndelt

Nordheim-feltet (oversiktskart, Nordheimfeltet er markert med rødt)

Bilder av kartene

Kartskisse med tomtene slik de er tenkt inndelt:

Område B1 angir eneboliger og område B2 angir rekkehusbebyggelse. Les mer om bestemmelsene for Nordheimfeltet her.

tomtekart

Nordheimfeltet, oversiktskart:

Nordheimfeltet er markert med rødt omriss på bildet under. Avkjøring til det planlagte boligfeltet er på høyre side når du kjører nordover på Fylkesvei 287, ca 500 meter etter avkjøringen til Nerstad skole, Nerstad barnehage og Sigdalshallen.

nordheimfeltet-oversiktskart

Bilder fra området

Bilde som viser utsikt fra øverste del av det planlagte Nordheimfeltet.
Utsikt fra øverste del av det planlagte Nordheimfeltet.
Bilde som viser jordet hvor tomtene ligger.
Tomtene ligger på jordet som du ser på bildet over. Det planlagte Nordheimfeltet vil ligge i nær tilknytning til eksisterende boligfelt på Nerstad.