bo-i-sigdal-jente-på-skøyter-på-soneren

Bosette deg i Sigdal?

Vurderer du å bosette deg i Sigdal? Sigdal kommune skal være en attraktiv kommune å bo i, investere i, ha fritidsbolig i og flytte til.

Til grunn for alt planarbeid i kommunen ligger et mål om en årlig befolkningsvekst på 1,5 % i perioden fram til 2030.

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 finner du her på Sigdal kommunes hjemmeside.

Det er ledige boligtomter i hele kommunen, til en fornuftig pris. På denne siden er det de seks ledige tomtene på Nordheimfeltet på Nerstad som blir lagt ut i første omgang. Her kan du se tomtene. Ta gjerne kontakt med kommunen om du er interessert i tomter andre steder i Sigdal.

Sigdal har gode og trygge oppvekstvilkår for barn. Her er muligheter for en aktiv og innholdsrik fritid når det gjelder natur og kultur, og et stort mangfold av frivillige organisasjoner. Du er velkommen til å delta og bidra! Vår visjon er: I Sigdal kan du skape no’ sjøl!

flott natur i sigdal

Vi har mange av de kvalitetene som vi forventer at befolkningen og næringslivet vil etterspørre i framtida. Sigdal har en unik natur med fjell, skog, vassdrag og landbruksområder, som utgjør en viktig ressurs både for innbyggerne og tilreisende. Det er utrolig mange turmuligheter og mange gode fiskeplasser i Sigdal.

Sigdal og Eggedal Turistservice sin hjemmeside: www.visitsigdal.no.
Nyheter og næringsliv: www.sigdal.no/aktuelt
Opplev Trillemarka: www.opplevtrillemarka.no

Pendle fra Sigdal

Folks oppfatning av hva som er akseptabel pendleravstand til og fra arbeid øker med
økt utdanning. Jo høyere og mer spesialisert utdanning man har, jo lengre er man villig til å pendle.

Sigdal er godt plassert sentralt i Buskerud, med grei reisevei for de som har arbeidsplass i for eksempel Kongsberg (57 km fra Nerstad), Hønefoss (58 km fra Nerstad) og Drammen (50 km fra Nerstad). Sigdal grenser til kommunene Modum, Numedal, Flå og Krødsherad.

På kartet under er Nordheimfeltet på Nerstad markert:

Store muligheter for varierte boligområder

Sigdal har store muligheter for å utvikle attraktive og varierte boligområder. Dette gjelder spesielt i tilknytning til tettstedene Nerstad, Prestfoss, Nedre Eggedal og Eggedal sentrum («Kjørkebygda»). Her er potensialet stort for å kunne legge til rette for en differensiert boligutvikling, tilpasset unge, eldre, enslige og barnefamilier.

Foto: Caroline Gulsvik. Bildet ble sendt inn til fototevlinga #mittisgdal.
Foto: Caroline Gulsvik. Bildet ble sendt inn til fototevlinga #mittisgdal som du kan lese mer om nederst på denne siden.

barnehager, skoler og eldreomsorg

Kommunen har et godt utbygd tjenestetilbud innen skole, barnehage og eldreomsorg. Det er god kapasitet på alle de tre barneskolene og på ungdomsskolen i Prestfoss. Kommunen har tilbud om full barnehagedekning og et godt utbygd servicetilbud for eldre.

Barnehager

Barneskoler

Ungdomsskole

Fakta om Sigdal kommune

  • Størrelse: 842 kvadratkilometer
  • Innbyggertall per 01.04.2015: 3525
  • Dalens totale lengde langs hovedveien er 7,5 mil

Beliggenhet midt i Buskerud

Nærhet til Blaafarveværket

Fra sør passerer du velkjente Korketrekkeren etter bare en kilometers kjøring, – en attraksjon for turister som passerer, men et trangt nåløye for all transport ut og inn av Sigdal og deler av Modum. Her gjør veien en venstresving på 360 grader før du passerer brua over Drammenselva. Bar et par minutter seinere passerer du brua over Simoa før du kan svinge nedom Blaafarveværket som ligger på høyre side under Haugfossen.

Forbi Ole Einar Bjørndalens hjemsted

Etter toppen av Haugfossen kommer du til Simostranda som kanskje er mer kjent for Ole Einar Bjørndalen enn det flate jordbruksarealet som strekker seg forbi kommunedelet til Sigdal og videre oppover dalen. Veien har nesten ingen stigning gjennom deler gjennom denne delen av bygda. Ved Kolsrud, omtrent ei mil sør for Prestfoss, kan du ta av fra Rv 287 og inn på Fv 131 mot Greenskogen. Her bør du ta en titt på Vatnås kirke fra 1665. Vel videre til Lyngdal i Numedal.

Nerstad

Når du følger Rv 287 videre oppover, kommer du snart til Nerstad barneskole, barnehage, idrettsanlegg/idrettshall/samfunnshus, boligområde med ledige tomter og industrivirksomhet som Nor-Ka, Skare & Nes, Sigdal Maskinforretning og Thor Holm Plastvarefabrikk.

Kommunesenteret Prestfoss

Fra omtrent 5 kilometer lenger nord kan du ta Fv 191 mot Krødsherad. Kommunesenteret Prestfoss har lege, lensmannskontor, NAV, forretninger, kirke, barneskole, barnehage, ungdomsskole, ungdoms- og idrettshus, sentralidrettsanlegg for friidrett og fotball, skibakke og en liten alpinbakke.

Sentralt i Prestfoss ligger Holmen kirke, nesten som et landemerke på åsen bak kommunehuset. Fra Olhovd (547 m.o.h.) sørvest for Prestfoss er det utrolig flott utsikt, spesielt over Kråkefjorden og Soneren og videre oppover dalen. Ledige boligtomter på Flata nær skole og barnehage. Sigdal og Eggedal Museum med Folkemusikksenteret for Buskerud ligger midt i Prestfoss.

Sandsbråten

Fra Sandsbråten kan du følge Fv 134 mot Lampeland og Numedal, og du kan også velge Fv 133 på østsida av Soneren mot Eidal. Herfra er det kommunal er det vei til Bjøre like sør for Noresund i Krødsherad. Denne veien går like forbi motorsenteret og skytebaner. Følger du Rv 287 videre fra Sandsbråten, kommer du snart til Lauvlia, kunstnerhjemmet til Th. Kittilsen. Langs Rv 287 er det flott utsikt mot Soneren og Norefjell. Andersnatten (733 m.o.h.) i Nedre Eggedal vil nok fange blikket ditt mange ganger fra Th. Kittilsens Lauvlia og noen kilometer oppover.

Foto: Ole Eivind Fjeldstad. Bildet ble kåret til en av vinnerne i fototevlinga #mittsigdal. Temaet var "fart og spenning".
Foto: Ole Eivind Fjeldstad. Bildet ble kåret til en av vinnerne i fototevlinga #mittsigdal. Temaet var «fart og spenning».

Nedre Eggedal

Ved Hole bru i nordenden av Soneren kan du på sommerstid ta av til venstre og besøke Grøset seter. Når du har passert Andersnatten og Nedre Eggedal, har du snart Sigdal Kjøkken sin fabrikk på høyre hand like i enden av Solevannet.

Det er ledige boligtomter rett før du kommer til industriområdet i Nedre Eggedal. Ved avkjøring til Grønhovd midt på Solevannet kan du komme til et fint turområde i Trillemarka. Er du interessert i sykling, bør du også ta en kikk på Opplev Trillemarka, der du finner mange fine sykkelruter rundt det vernede området.

Eggedal

Rett før du kommer inn i Eggedal sentrum ligger Eggedal Mølle/Tveitensamlingene som er åpnet på sommertid. Videre passerer du Eggedal Sag, Eggedal barneskole, Eggedal barnehage, samfunnshus, svømmehall og skileikområde. Eggedal kirke ligger midt i sentrum med avkjøring til Tempelseterveien.

Haglebu

Følger du Fv 211 mot Bromma i Hallingdal, kommer du etter ca. 15 kilometer til Haglebu, – et populært hytteområde med skitrekk, camping, overnatting (hytter) og servering. Du bør ta en titt på bautaen fra Haglebuslaget 26. april 1945 og den fine fjellkirken. Videre mot Hallingdal passerer du veienes høyeste punkt på 904 meter over havet ved Flatvollen.

Det er utrolig mange turmuligheter og mange gode fiskeplasser som du kan bli bedre kjent med ved å skaffe deg turkartet Norefjell – Eggedal. Du finner også turstiene på ut.no.

Rundt Sigdals-dalføret er det åser og fjell på de fleste kanter, og her kan du følge både merka stier eller velge din tur uten vei eller sti. Det er mange turmuligheter til å velge ruter for sykkelturer. Turistløypa fra Norefjell til Langedrag i Nore og Uvdal passerer Fv 211 ved Flatvollen. Langs denne turistløype kan du ta inn på turistforeningens hytter Høgevarde (1460 m.o.h.), Toveseter og Dalabu.

Foto: Lolita Namiece Holleruda. Bildet er fra fototevlinga #mittisgdal.
Foto: Lolita Namiece Holleruda. Bildet er fra fototevlinga #mittisgdal.

Hovedfoto på denne siden: «Jenny på isen for første gang» av Ida Hiåsen. Bildet er ett av mange som ble sendt inn til fototevlinga #mittsigdal. Se flere fine, morsomme og stemningsfulle bilder her: www.mittsigdal.no